Utveckling

Produktion

Allt från idé

till produktion.

Sedan starten 1993 har vi stadigt växt och utvecklats.
Företaget är beläget i Åmål där vi har egen utvecklingsavdelning och produktion.
Vi utvecklar och producerar efter kundens behov inom en rad av olika områden.
Allt inom elektriska styrsystem, finmekanik, elektromekanik, låsmekanik,
microprocessorteknik, mjukvara och kablage.

Våra kunder finns inom säkerhet, fordon, sport, städ, belysning och energibranschen.

Utveckling
Vi åtar oss produktkonstruktion i dess helhet gällande mekanik, elektronik, mjukvara, kapsling, kablage.

Vi utför elektromekanisk konstruktion och underlag till detaljer och verktyg för serietillverkning.

Vi utför elektronikkonstruktion och mjukvarukonstruktion med alla underlag för serietillverkning.

Tillverkning

Vi erbjuder en komplett lösning av serieproduktion på elektromekanik och kablage. Vi innehar en modern maskinpark och utför del och helmontage av produkter.

Produktionen innefattar kvalité från början till slut. Beställning, montering, test, emballering och leverans.

Varje produkt produceras efter individuellt anpassade lösningar. Med eget utvecklade fixturer, procedurer, provtest till hela montage linor.

Fusion

Seffle Instrument AB – Electec System AB

Under året 2023 har Seffle Instrument AB fusionerats ihop med Electec System AB. I samband med denna fusion ersätts namnet Seffle Instrument AB med Electec System AB. Vi tar emot order och skickar fakturor via order at electec.se. 

Vi ser fram emot ett gott samarbete och välkomnar gamla som nya kunder!
Vänliga hälsningar, Electec System AB

Produkturval